POMALU DOKONČUJEME REKONSTRUKCI NA NOVÝCH HRADECH

16/09/2016

moc fajn spolupráce  s vlastníky domečku na Nových Hradech, který je díky zakomponování do městské brány nemovitou kulturní památkou, pomalu finišuje.

už „jen“ koberce, světla, nábytek. Brzy budou snad i fotky finálního stavu.

 

DŮM NA NOVÝCH HRADECH