ls4u_ryb-1

PŮDNÍ VESTAVBA NA PRAZE 2


pozemni-stavby / rekonstrukce-pamatek-a-historickych-objektu / souteze-studie

  • Místo stavby: Rybalkova, Praha 2- Vinohrady
  • Investor: soukromá osoba
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková, Ing. arch. Sandra Guthová
  • Studie: 2015

Řešený činžovní dům z počátku 20. století se nachází v jihovýchodní části Vinohrad v těsném sousedství Havlíčkových sadů.

Požadavkem investora bylo navrhnout nový krov, který by lépe umožňoval využití půdního prostoru a umístit do domu výtah. Navrhli jsme střechu ve tvaru „W”, kde střední část tvoří světlík, probíhající mezi dvěma hřebeny. K takovému řešení nás inspiroval projekt Menzel – půdní byt z r.  1999 od architektů Jana Schindlera a Ludvíka Seka. Světlík přinese do jinak neprosvětlené hloubky interiéru světlo a zároveň umožní mít vhodné sklony střechy pro keramickou krytinu. Výtah jsme umístili do prostoru dvora.

 

ls4u_ryb-3
ls4u_ryb-2

Share the project with others: