Vizualizace

PROJEKT VILY MARUSCHKA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

31/12/2019

Vizualizace projektu vily Maruschka včetně celkové situace zamýšleného rozsahu. Úskalím tohoto projektu je usazení stavby ve svahu.