OBNOVA KOSTELA SV. JANA KŘTITELE A ÚPRAVA OKOLÍ, HAJNICE - HORNÍ ŽĎÁR

Rekonstrukce historických budov / Soutěže, studie
  • Místo stavby: HAJNICE - HORNÍ ŽĎÁR
  • Investor: Spolek NaŽďár, z.s
  • Projektant a design : Ing. arch. Vojtěch Vecán, Kateřina Barvíková
  • Spolupráce vizualizace: Ing arch. Břetislav Heczko
  • Studie: 2021
crossmenu