NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA HANSPAULCE

Pozemní stavby
  • Místo stavby: Praha 6 - Dejvice
  • Investor: soukromá osoba
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková
  • Spolupráce: Alena Strouhalová
  • Projekt: 2016-19
  • Realizace: 2017-2020

 

Projekt byl od začátku uvažován jako tvarová a objemová replika původního domu, která musí respektovat konzervativní stávající zástavbu a atmosféru Hanspaulky.  Oproti původnímu nevyhovujícímu stavebnímu a dispozičnímu stavu je však nový dům uvnitř modernější a energeticky mnohem ekologičtější, a to včetně způsobu vytápění.

V průběhu projednávání i samotné realizace byla stavba velmi ostře napadána místními občanskými spolky, kvůli obavám z budoucí podoby stavby. To se záhy ukázalo jako bezpředmětné, stavba byla od počátku navrhována jako replika, aby nebyl narušen památkově chráněný ráz oblasti.

crossmenu