NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA ZLÍNSKU

Interiér / Pozemní stavby / Soutěže, studie
  • Místo stavby: Hřivínův Újezd
  • Investor: soukromé osoby
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Kateřina Barvíková
  • studie: 2022
  • projekt:2023
  • realizace: 2023-2024

 

Stavební parcela je umístěna ve stráni, mezi Černým potokem a pásem lesa, který se rozprostírá na vrchu kopce.  Návrh spočívá ve výstavbě dvou stavebních objektů. Z rodinného domu, který je usazen kolmo na svah, a to v podobné orientaci, jako je současná sušárna ovoce a ze stodoly, která bude objektem vedlejším, hospodářským a bude orientována souběžné s tokem potoka.

Orientace rodinného domu na pozemku je logická nejen z pohledu historického, ale i z pohledu zakládání stavby na svažitém pozemku se složitými geologickými podmínkami.

Stavba má charakter klasického venkovského domu se sedlovou střechou s optimálním sklonem střechy

Vzájemné umístění obou navrhovaných objektů odpovídá charakteru zástavby v obci

crossmenu