PROJEKT DOMU VE ZDIBECH

Interiér / Pozemní stavby
  • Místo stavby:  Zdiby - Přemýšlení
  • Investor: soukromá osoba
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková
  • Studie: 2014
  • Projekt: 2015
  • Realizace: 2016

Na základě požadavku manželského páru, který si přál na místě původního rekreačního domku (postaveného svépomocí  v 70. letech)  postavit dům nový pro ně a pro  občasné návštěvy jejich dětí s rodinami, jsme navrhli jednoduchý, čistý a čitelný dům. Hmota domu vychází z archetypu venkovského domu, ale zároveň jsou zde použity soudobé architektonické prvky. Přízemí slouží převážně manželům, v patře se nacházejí dvě ložnice pro děti.  Stavba zahájena 09/2016.

 

 

crossmenu