REKONSTRUKCE PARKOVÝCH PLOCH DOMOVA PRO SENIORY PRAHA 6

Parky, zeleň, chodníkové programy
  • Místo stavby: Cvičebná 2447/9, Praha 6 – Břevnov
  • Investor: Domov pro seniory Elišky Purkyňové
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková
  • Projekt: 2017
  • Realizace: 2019

Cílem rekonstrukce zahrady bylo vytvořit nový povrch pochozích ploch tak, aby klienti domova seniorů nepřekonávali výškové rozdíly v rámci venkovních prostor. Zároveň měl být nový povrch hladký, bez zbytečných spár a jiných možných překážek ve zpevněných plochách.

Šlo nám zejména o zkvalitnění venkovního pobytu obyvatel domova umístěním různorodých prvků posezení (lavičky, židle se stoly, posezení pod pergolami) či venkovního altánu pro možnost konání venkovních letních společenských večerů. Dále jsou v projektu navrženy rehabilitační venkovní trenažéry, posezení u fontány apod.

Projekt byl řešen v návaznosti na nově vysázenou zeleň a terénní úpravy vizuálně tvořící samostatně oddělené celky. Kladli jsme důraz na správné odvodnění jednotlivých ploch buď do zeleně, nebo do skrytého odvodnění zpevněných ploch, případně kačírku a drenáží u stěn pod svahy.

Původní mlatová cesta nevyhovovala klientům domova z důvodu měkkosti povrchu a výškových bariér, které jsou pro zdravého člověka zanedbatelné, pro lidi se zhoršenou pohyblivostí však mohou být omezující. Proto jsme celou plochu zahrady srovnali s úrovní přilehlého obytného podlaží a místo mlatových cest jsme použili probarvený asfalt, který lépe vyhovuje chůzi s chodítky nebo na invalidních vozících. Na pohledové části opěrné zdi jsme použili gumové matrice a nechali zhotovit plastický povrch betonu, jež za slunečného počasí vytváří zajímavé efekty. Díky této úpravě nudného hladkého povrchu opěrných zdí vzniká zajímavá hra světla a stínů.

crossmenu