REKONSTRUKCE ŘADOVÉHO DOMKU NA SPOŘILOVĚ

Interiér / Rekonstrukce historických budov

Místo stavby:  Praha 4 Záběhlice

Investor: Interier 74

Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková, Bc Sandra Guthová, Interier 74

Projekt: 2013

Realizace: 2015

Lokalita starý Spořilov je vymezena trojicí nadřazených komunikací – Jižní spojkou, 5.května a Spořilovskou. Nachází se v katastrálním území Záběhlice [732117]. Výstavba proběhla podle původního konceptu; zastavovací plán zahradního města Spořilov pochází z let 1925-1926 a samotná realizace 1092 rodinných domů proběhla v letech 1927- 1928. Území se stabilizovanou zástavbou je v současnosti stavebně vyčerpané. Stavební činnost je přípustná v rozsahu rehabilitace urbanistické struktury při dodržení podmínek OTPP.  Pro řadové domky jsou přípustné - v rámci schválených limitů - tyto vybrané stavební úpravy: Zastavěná plocha objektů nad terénem může být u koncové sekce řadových rodinných domků max. do 40% celkové zastavěné plochy pozemku. Oplocení musí respektovat výšku a vzhled okolní stávající zástavby - podezdívka a plotové dílce, lze připustit vjezdová vrata na hranici pozemku.

Řešený objekt je koncový řadový rodinný dům jednopatrový. Střecha sedlová s keramickou taškou - dvojitá bobrovka. Objekt je částečně podsklepený a dvoupodlažní s podkrovním prostorem.

V přízemí se nachází vstupní hala s kuchyňským koutem (dle původních plánů z 20. let byla lázní s prádelnou) o výměře 6,5 m², obytná místnost s krbem 22,8 m², z které je přes malé zádveří vstup na zahradu, koupelna s WC 4,12 m², v které je zároveň přístup do sklepa.V patře se nachází jedna obytná místnost o výměře 20 m² - okna jsou v této místnosti orientovaná na jih a západ a komora o výměře cca 6,5 m², která je přístupná z mezipodesty a má okna orientovaná na sever. Fasáda je v relativně dobrém stavu, nenese známky zásadního poškození. Dům má jako jeden z mála zdobné šambrány z bílých lícovek, které byly použity k plošnému pásovému zvýraznění v úrovni výšky oken v patře. Okna špaletová dřevěná původní.

Z důvodu potřeb majitele domu na uskladnění věcí k provozu domácnosti, domu a zahrady, jsme navrhli zděnou přístavbu ke stávajícímu objektu směrem do ulice. Navržená přístavba výškové stavebně i architektonicky navazuje na již realizovanou sousední přístavbu s pultovou střechou. Délkové zakončení přístavku je navrženo do úrovně současného rizalitu domu. Tímto vznikne pro uživatele potřebný úložný prostor při zachování formálního architektonického tvarosloví a detailu spořilovské architektury. Pultová střecha ve stejné výši a sklonu jako vedlejší objekt má keramickou krytinu - dvojitou bobrovku. Okenní otvory nového přístřešku navazují velikostí a proporcemi na vedlejší přístavbu. Stávající dřevěná okna jsme vyměnili za nová. Nové okno je navrženo jako tvarová kopie okna stávajícího, má stejné členění a pohledovou profilaci prvků – stejný poměr dřevěných a skleněných prvků.

Interiér  byl navržen a realizován společností Interiér 74.

 

 

 

 

crossmenu