REKONSTRUKCE ZÁMKU VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH

Pozemní stavby / Parky, zeleň, chodníkové programy / Rekonstrukce historických budov / Soutěže, studie
  • Místo stavby: Benešovsko, Střední Čechy
  • Investor: soukromá osoba
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán
  • Spolupráce: Radek Jakeš, Alena Strouhalová
  • Studie: 2020-2021

Architektonická a ideová studie na znovuoživení velmi zchátralého zámku. Zámek s rozlehlým parkem, ležící mezi Benešovem a Táborem, byl vystavěn na začátku 17. stol. na místě bývalé tvrze, která je pravděpodobně z období 12. nebo 13. století. Zámek byl mnohokrát přestavován a rozšiřován.

Náš návrh pracuje se znovuotevřením zámku do zahrady. Toto historicky běžné zámecké řešení zde bylo v minulosti nepochopitelně odstraněno, což z pohledu urbanistického vnímáme jako chybu, naštěstí však snadno napravitelnou. V duchu zahradní architektury a urbanismu navrhujeme podpoření pohledové dominantní osy, která ve studii vede od vstupu do zámku na terasu, schody, k vodnímu prvku a dále k zahradnímu altánu, který je umístěn na konci parku. Tato vizuální osa je doplněna pohodlnější bezbariérovou promenádou a navádí návštěvníky do místa pro odpočinkové aktivity.

Do předpolí vzrostlé zahrady, umísťujeme čtyři sochy, alegorie ročních období, které mají symbolicky připomenout životní a přírodní cykly.

crossmenu