STUDIE BYTOVÉHO DOMU VE STARÝCH BOHNICÍCH

Pozemní stavby / Soutěže, studie
  • Místo stavby: Praha 8 - Bohnice
  • Investor: soukromá osoba
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán
  • Spolupráce: Radek Jakeš, Alena Strouhalová
  • Studie: 2019

Ideová hmotová studie, včetně ekonomické rozvahy, na téma transformace stávajícího jednopodlažního objektu občanské vybavenosti na bytový dům s osmi mezonetovými byty a komerčními prostory v přízemí.  Hmota domu byla navržena na dlouhém stavebním pozemku do podoby dvou různě velkých „stodol“ se sedlovou střechou. Důvodem byla blízkost památkově chráněného území Starých Bohnic, které vyžadují konzervativnější architektonické tvarosloví.

crossmenu