VNITROBLOK U VODY

Parky, zeleň, chodníkové programy

Investor: MČ Praha 7

Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán

Ing. Barbora Hynková

Projekt: 2014

Realizace:  od 01/2021 - do cca 09/2021

 

Vnitroblok nevyhovoval uživatelům okolních domů. Byl zpustlý, neudržovaný, komunikace vnitrobloku poničené a logicky nenavazovaly na vstupy domů, dřeviny byly zarostlé a neudržované.

Revitalizace vnitrobloku vytváří pobytový prostor pro rezidenty v průmyslové a rušné lokalitě. Zároveň přispěje k lepšímu užívání tohoto prostranství a tím k jeho větší kontrole a bezpečnosti.

V návrhu jsme řešili orientaci pěších cest, úpravu osvětlení, zkvalitnění mobiliáře, výsadbu nových rostlin, keřů a stromů a vytvořili nový reliéf terénu v části parku.

Ve střední části vnitrobloku jsme navrhli eliptický prostor, který je lemován cestou z betonové dlažby (umožňující jízdu na kole pro malé děti), do které se budou ze všech směrů sbíhat cesty z různých povrchů (betonová dlažba, mlat, kombinace kamene a trávy). Ústředním bodem centrálního eliptického prostoru je pítko. Výsadba rostlin je navržena s ohledem na oslunění parku a na vhodnost jeho osázení vzhledem k městskému prostředí. Barevnost rostlin bude po celý rok pestrá a různorodá. Stávající stromy jsou ponechány a doplněny. Čtyři doplněné stromy jsou situovány v nově vymodelovaném zvlněném terénu, který je od pojezdové komunikace oddělen betonovou zídkou ve tvaru vlny. Ve vnitrobloku jsou také navrženy záhony trvalek, trávy a cibulovin. Ve stinných místech pod koruny stromů jsou navrženy půdokryvné keře a traviny.

 

crossmenu