VÝMĚNA OKEN BYTOVÉHO DOMU Muchova 2, Praha 6

Rekonstrukce historických budov
  • Místo stavby: Praha 6 - Dejvice
  • Investor: soukromá osoba
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková
  • Projekt: 2021
  • Realizace: 2021-2022

 

Objekt bytového domu je příkladem kvalitní stavitelské produkce z počátku 20. století. Jeho památková hodnota spočívá v začlenění do urbanistického celku plánovité výstavby domů koncipované na území dané památkové zóny a dále v architektonickém ztvárnění uličního interiéru. Fasády v původním architektonickém detailu, řemeslném provedení a barevnosti, stejně jako výplňové prvky, mají pro vzhled stavby a pro uchování neporušených uličních a dvorních průčelí velký význam.

crossmenu