ZŠ KŘIMICKÁ PRAHA 10 - CHODNÍKOVÝ PROGRAM

Parky, zeleň, chodníkové programy

Investor: MČ Praha 15

Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková

Projekt: 2014

Realizace: 10/2016

Stávající stav vstupní plochy před základní školou Křimická je neuspokojivý – asfaltová plocha je místy polámaná a jsou znát částečné úpravy a opravy ploch.

Oprava zpevněných ploch navrhuje v těchto plochách betonovou dlažbu s novým odvodněním pomocí liniového žlabu. Návrh řeší i provedení vstupní plochy včetně schodů do budovy. Součástí jsou i nové obrubníky u řešené plochy.

crossmenu