ZŠ NAD PŘEHRADOU, PRAHA 10 - CHODNÍKOVÝ PROGRAM

Parky, zeleň, chodníkové programy

Investor: MČ Praha 15

Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková

Projekt: 2013

Realizace: 2013

Předmětem akce byla výměna dlažby na nádvoří ZŠ Nad Přehradou 469, 109 00 Praha 10. Byla provedena i výměna dlažby a oprava asfaltového chodníku na související ploše před hlavním vstupem a oplocením základní školy. Jednalo se o hlavní přístupové cesty do objektu školy, které jsou navrženy jako pochozí s občasným pojezdem vozidel do 3,5 t.

Celkově se jedná o plochu 830 m2, plochy jsou v podélném sklonu až 1:8.

 V ploše nádvoří byla navržena a realizována betonová dlažba s výrazným šachovnicovým vzorem, který se uplatnil také na mezipodestách na rampě k pavilonu 1.stupně. V ostatních plochách za oplocením školy byla realizována drobná barevná mozaika z betonové dlažby.

 

crossmenu