140114 L4U ruzyne 55000 copy

SKLADOVÝ AREÁL PETŘINY


souteze-studie

Místo stavby: Vlastina, Praha 6 – Ruzyně

Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. arch. Luboš Pata, Ing. Václav Frydecký

Soutěž: 2014

Soutěž na využití a koncepci průmyslového skladového areálu v Praze 6.

Investor hledal využití pro areál, dříve patřící armádě ČR a společnosti Naše Vojsko. Areál se nachází v oblasti, která spadá do změny v územním plánu hl. m. Prahy.

Předmětem soutěže bylo navrhnout dopravní využití, pasport s návrhem využití stávajících objektů jak administrativních, tak skladových.

 

140114 L4U ruzyne 54000 schema copy
140114 L4U ruzyne 55000 copy
140114 L4U ruzyne 53001 copy
140114 L4U ruzyne 53003 copy

Share the project with others: