motto: "Profese architekta je posláním. A posláním architekta je utvářet prostor, ve kterém máme a chceme žít"

Ing. arch. Vojtěch Vecán

ČVUT Praha, fakulta architektury, autorizovaný architekt ČKA

Zahraniční praxe a studijní stáže: 1991 - architekt. ateliér K.E. Klega - Düsseldorf, spolupráce na projektu varšavského letiště (pro HTP Hochtief -Essen) 1993 - HTP Hochtief - Essen, spolupráce na projektu obchodního centra Weserpark Bremen 1997 - Letní škola urbanismu v Cergy Pontoise u Paříže

Od roku 2001 vlastní architektonická praxe.

Máme zkušenosti s projektováním různých druhů staveb: komerční, bytové a občanské architektury, renovace a opravy cenných kulturních památek, jak velkých historických objektů Praze, tak malých staveb např. na jihu Čech. Pracujeme vždy s důrazem na komplexní řešení budov i interiérů. Zakládáme si na individuální komunikaci s klientem a obecně na osobitém přístupu k jednotlivým projektům.
Zajišťujeme projektovou dokumentaci ve všech stupních, a to včetně inženýringu, zhotovení prováděcí dokumentace a osobní spoluúčasti při provádění díla formou autorského dozoru.

Doménou naší činnosti je tvorba pro koncové zákazníky, která je pro nás vždy velkou výzvou a věnujeme se jí s oblibou. Stavebníci nás oslovují s důvěrou, jsou námi vtaženi do tvůrčího procesu návrhu domu a odcházejí s pocitem, že jsme jim věnovali - na dnešní dobu - vysokou dávku času, tvůrčího prostoru a pochopení.

Ing. arch. Vojtěch Vecán
crossmenu