CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT ?

KDO JSME, CO PROJEKTUJEME

Jádro našeho pracovního týmu představuje:

architekt s praxí v oboru architektury a interiérové tvorby od roku 1997
+
tým zkušených stavebních inženýrů a mladých architektů

Poskytujeme jednotlivé i komplexní služby v oblasti navrhování, projektování a autorského dozorování staveb

JAK TVOŘÍME

Princip naší tvůrčí práce:
- Architekt je povinen přizpůsobit se nárokům budoucích uživatelů stavby, prostředí a komplexním požadavkům na výsledné dílo...

- Svým tvůrčím přístupem se snažíme přispět k nalezení nejlepšího řešení, přijatelného jak pro uživatele, tak i jeho okolí

Naši klienti obvykle z procesu přípravy pochopí:
- náročnost procesu projektování včetně jeho zákonitosti
- že nelze vždy očekávat od architektonického návrhu pouze originalitu, ale také funkčnost a přijatelnost pro okolí
- že dobrým projektem, dobrou smlouvou s dodavatelem stavby a kvalitní kontrolou se nejvíce ušetří

CENOVÁ NABÍDKA

Cenovou nabídku pro Vás připravíme na základě konkrétního a přesněji specifikovaného zadání. Je vždy potřeba zvážit složitost úkolu na základě zadávacích podmínek a zejména upřesnit požadavky na rozsah a způsob zpracování díla. Každý úkol, ale i každý investor, vyžaduje jiný přístup, jinou hloubku zpracování... Abychom se vyhnuli možným budoucím nedorozuměním a mohli se co nejlépe seznámit s úkolem, řešíme tyto záležitosti pokud možno osobně, nejlépe na místě stavby (např. na stavebním pozemku)

Naše ceny udržujeme ve standardní výši, snažíme se o dostupnost našich služeb běžnému zákazníkovi. Ceny projektových prací neurčujeme paušálně, ani je nepodřizujeme ceně investiční akce, ale stanovujeme je na základě odhadu předpokládané práce, potřebné pro zhotovení díla. Zvláště u stavebních akcí menšího rozsahu (rodinný dům) je nezbytné přizpůsobovat cenu projektových služeb individuálním podmínkám zadání.

crossmenu