OPRAVA NEBO VÝMĚNA OKEN NA BUDOVĚ VRCHNÍHO SOUDU V PRAZE

Rekonstrukce historických budov
  • Místo stavby: Vrchní soud v Praze, Náměstí Hrdinů 1300, Praha 4 – Pankrác, 140 00
  • Investor:  Česká republika - Vrchní soud v Praze
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán,  Ing. Barbora Hynková
  • Projekt: 2016

Objekt Vrchního soudu byl Ministerstvem kultury prohlášen za kulturní památku. Projektová dokumentace opravy nebo výměny oken je konzultována a předložena k odsouhlasení Národnímu památkovému ústavu v Praze.

Náš projekt řešil urgentní situaci stavu oken, neboť:

  • Stávající okna jsou v rozhodující většině na konci své životnosti
  • Vykazují řadu neodstranitelných nebo těžce a nákladně odstranitelných závad
  • Konstrukce řešení oken nijak neřeší odtok kondenzátu vody a z toho důvodu do interiéru zatéká, tím se poškozují konstrukce okna a přidružené konstrukce. Ve spodní části je hniloba, tuto závadu nelze odstranit jednoduchou úpravou. Byly by nutné práce na dílně – vyjmutí oken z ostění.
  • Okenní křídla jsou zkřížená, nedoléhají na okenní rám, netěsní.
  • Čepové spoje rozlepeny, spodní části okenních rámů i křídel jsou poškozeny působením vlhkosti – došlo k destrukci dřevní hmoty.
  • Kování je téměř nefunkční. Předchozími opravami částečně stržená profilace. Zatmelení skel zvětralé.

 

crossmenu