PŘÍSTAVBA A ZAHRADNÍ ÚPRAVY U DOMOVA SENIORŮ THÁKUROVA, PRAHA 6

Pozemní stavby / Parky, zeleň, chodníkové programy
  • Místo stavby: Praha 6 - Dejvice
  • Investor: Magistrát hl.m. Prahy
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková
  • Spolupráce: Radek Jakeš, Ing Kateřina Dlabalová (projekt zahradních úprav)
  • Projekt: 2019
  • Realizace: 2020-2021

Domov seniorů v Thákurově ulici vznikl ve dvacátých letech 20. století a patří tedy mezi nejstarší domy tohoto druhu u nás. S ohledem na současnou vytíženost objektu bylo nutné klientům domova zajistit rozšíření užitných ploch ke společenskému životu. Řešením byla dvorní přístavba v místě původní garáže na hranici pozemku se sousedním bytovým domem. Přístavba bude primárně sloužit jako společenská místnost pro debaty, poslech hudby, sledování filmů, setkávání, a to vše s možností základního občerstvení. Součástí návrhu bylo mj. řešení parkových ploch, které konečně umožnuje seniorům trávit více času na vzduchu. Vytvořili jsme pro ně chodníčky na procházky, zákoutí s lavičkami na setkávání s rodinou, nebo kamarády. Nezapomněli jsme na trenažéry pohybových aktivit, nebo na pracovní stoly s bylinkovými záhony. Pro klienty, kteří nechtějí na zahradu, jsme na přístavbu navrhli velkou terasu, z které mohou sledovat dění na zahradě.

crossmenu