PROJEKT STAVEBNÍCH ÚPRAV A PŘÍSTAVBY CHATKY NA BEROUNSKU

Pozemní stavby
  • Místo stavby:  Svatý Jan pod Skalou - Záhrabská
  • Investor: soukromá osoba
  • Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková
  • Studie: 2014
  • Projekt: 2015
  • Realizace: předpoklad 10/2016

Předmětem dokumentace jsou stavební úpravy a přístavba stávající chaty, která je ve špatném technickém stavu. Díky těmto úpravám vznikne nový, pohodlný objekt pro rekreaci pro 2 osoby.

Nový objekt je situovaný do místa stávající chaty, urbanisticky zachovává stávající vazby a v největší možné míře respektuje výjimečnost okolní krajiny.

Návrh objektu bere v potaz základní regulativy pro stavby v CHKO Český kras a byl projednán se Správou CHKO Český kras před vypracováním projektové dokumentace.

Architektonické řešení vychází z charakteru tradiční venkovské stavby, který je pro CHKO Český kras typický. Nově navržený objekt je přízemní s obytným podkrovím. Dominantní orientace objektu je severo – jižní. Objekt je tvořen jednou kompaktní hmotou obdélníkového půdorysu v poměru 1:1,8 se sedlovou střechou s přesahy. Směrem na jih se objekt otvírá do hloubky lesa obdélníkovými okny větších rozměrů. Ostatní místnosti na zbývající světové strany jsou prosvětleny obdélníkovými okny jak ve fasádě, tak v sedlové střeše s výškou hřebene 5,7 m. Fasáda je tvořena obkladem z dřevěných palubek v přírodní barvě. Jako střešní krytina na střechu ve sklonu 40° budou použity tabule z falcovaného plechu o šířce 50 cm, rastr viditelný cca 40 cm.

Vstup do objektu je situovaný ze severní strany. V přízemí nově navrženého objektu se nachází chodba se schodištěm do obytného podkroví. Z chodby je možný vstup do dílny, koupelny a do obývacího pokoje s kuchyňským koutem. Chodba a obývací pokoj jsou propojeny malým schodištěm. Tento výškový posun koresponduje sklon terénu. V obytném podkroví se nachází šatna a ložnice pro dvě osoby.

crossmenu