PROJEKTY REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V PAMÁTKOVÉ ZÓNĚ, PRAHA 5

Rekonstrukce historických budov

Místo stavby: Praha 5

Investor:  MČ Praha 5

Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán,  Ing. Barbora Hynková

Projekt: 2013-2015

Realizace: 2013-2015

Pro MČ Praha 5  jsme v průběhu tohoto období vypracovali projektovou dokumentaci vč. zpracování veškerých technických podkladů a potřebných projednání s orgány státní správy na opravu řady bytových a historicky cenných domů na území památkové zóny v Praze 5,  v těsné blízkosti pražské památkové rezervace, nebo přímo nemovitých kulturních památek. Předmětem projektu oprav byly většinou výměny a opravy oken, uličních a dvorních fasád, společné prostory (schodiště, výtahy, chodby), návrhy sanace a úpravy terénu v okolí těchto objektů. Práce byly vykonány řádně v souladu s objednávkou.

crossmenu