STUDENTSKÉ BYDLENÍ - BARRANDOV

Soutěže, studie

Místo stavby:  Praha 5 - Barrandov

Investor: Investiční skupina

Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán, Ing. Barbora Hynková

Studie: 2014

Studie se zabývala tématem změny využití objektu na studentské bydlení. V současné době se v objektu nachází zkušebny a kancelářské prostory.

Objekt se nachází na Barrandově v blízkosti filmových ateliérů, kde převažuje volná, roztroušená obytná zástavba, nekvalitní veřejná prostranství a terénní nerovnosti. Pozitiva tohoto místa jsou:  dobrá dopravní obslužnost a blízkost Prokopského údolí.

Za klady stávajícího objektu pro nové využití pokládáme: vhodný konstrukční systém objektu, jeho dobrý technický stav a snadnou transformaci při relativně transparentních nákladech.

V návrhu jsme se snažili o snadnou realizaci s minimem technických komplikací, maximální naplněnost při splnění OTP a PBŘ a o vytvoření co nejvhodnějších podmínek, služeb a ostatních aktivit, včetně sportovního vyžití pro ubytované studenty.

 

crossmenu