VÝMĚNA A OPRAVA OKEN - SKLENĚNÝ PALÁC, PRAHA 6

Rekonstrukce historických budov

Místo stavby: Nám. Svobody 728/1, Praha 6

Investor:  MČ Praha 6

Projektant: Ing. arch. Vojtěch Vecán,  Ing. Barbora Hynková

Projekt: 2013-2014

 

Pro Městskou část Praha 6 Čs. armády 23, 160 00 Praha 6  jsme na základě objednávky provedli vypracování realizační projektové dokumentace, zpracování veškerých technických podkladů, včetně potřebných projednání s orgány státní správy a zajistili jsme řádné ohlášení stavby na Odboru výstavby. Práce byly vykonány řádně v souladu s objednávkou. Objekt Skleněného paláce na Nám. Svobody 728/1 v Praze 6 je zapsán jako nemovitá kulturní památka.

 

crossmenu